Una comunitat de pràctica

Un dels objectius del projecte és crear una Comunitat de pràctica en la que els professionals que treballen en aquests projectes puguin millorar la seva formació i reflexionar sobre la seva pràctica. La millora dels programes i les relacions de mentoria que s’estableixen afavorirà el propòsit darrer que es persegueix: la inclusió social de les persones immigrades i refugiades.

Formació: Trobades i formació a mida

Applying Mentoring començarà a crear i consolidar diverses comunitats de pràctica de professionals a Catalunya, País Basc, Navarra i Madrid, territoris amb major desenvolupament dels programes o on s'ha detectat un creixent interès per ells. Per formacions a mida, cal posar-se en contacte amb la Coordinadora Mentoria.

La mentoria és una eina d’intervenció social que promou la relació entre persones que voluntàriament s’ofereixen per a proporcionar un suport individual a una altra persona que es troba en situació de risc d’exclusió social. La Coordinadora de Mentoria Social és una plataforma d’organitzacions que desenvolupen projectes de mentoria dirigits a col·lectius en situació de vulnerabilitat.