Els nostres resultats

La difusió dels resultats del projecte té com a objectiu promoure més i millors relacions de mentoria que afavoreixin la inclusió social de la població immigrant i refugiada  resident a Catalunya i Espanya.

Policy brief dels principals resultats

Policy Biref: Principals resultats de la investigació recercaixa: Applying Mentoring

Descarregar document (PDF)

Estat de la qüestió

El rol de la mentoría social en la inclusió social de les persones inmigrants i refugiades

Descarregar document (PDF)

Principals informes d’impacte dels programes de mentoria

Anàlisi dels programes de mentoria social a Espanya i el seu paper en la inclusió social de la població estrangera i en el format de la interculturalitat

Descarregar document (PDF)

Informe dels resultats del programa de mentoría del Programa Català de Refugi

Informe sobre els impactes de les relacions de mentoria en les condicions de vida i inclusió social sobre les persones sol·licitants d’asil del Programa Català de Refugi: un estudi de cas

Descarregar document (PDF)

Guía de uso del desktop Messagenes para técnicos/as (CAST)

Instrucciones para interpretar los datos del panel para técnicos/as de programas de mentoría desarrollado en el marco del proyecto Applying Mentoring

Descarregar document (PDF)